I 1978-1979 indkaldte Jens P. Koch beboerne, som var tilsluttet masten, til møde angående overdragelse af masten til en nystartet antenneforening i området.

Der blev indkaldt til møde tre gange, og først tredje gang var der fremmødt 5 personer. Det var nok til at danne en bestyrelse for den kommende antenneforening.

Den 14. februar 1979 blev Antenneforeningen Hollluf Pile stiftet. De første år blev generalforsamlingen afholdt i Klokkens Kvarter 193, som Jens P. Koch havde stillet til rådighed for antenneforeningen og grundejerforeningen til afholdelse af diverse mødeaktiviteter. Dengang var det nok at bestyrelsesmedlemmerne medbragte hver tre klapstole, således at de medlemmer, som mødte op til generalforsamlingen, kunne få en siddeplads. På dette tidspunkt talte foreningen 239 medlemmer.

I 1983 smed vi Siemens ud, da de ikke kunne bevise, at det var dem som havde en aftale med Jens P. Koch om at tegne tilslutningskontrakter til antennen.

I 1983 blev Odense Andelsboligforening tilsluttet med 130 tilslutninger i Hjulets Kvarter, men de meldte sig ud af foreningen igen i 1997 for at få signal fra TDC.

I 1984 blev Nyborghusene, Pilelunden, Vægtens Kvarter, de hvide huse på Hollufgårdsvej og de beskyttede bolig i Pilevangen, Hjulets Kvarter og Holluf Have 1 og 2 tilsluttet antenneforeningen.

I 1988 blev 49 ungdomsboliger i Klokkens Kvarter tilsluttet foreningen.

I 2003 skrev antenneforneningen kontrakt med TDC Århus om udlejning af masten for opsætning af tre stk. mobilantenner.

I 2005 ombyggede Telia antenneanlægget til 862 MHz returvejssystem, og medlemmerne fik mulighed for internettilslutning fra Telia Stofanet. Samtidig blev der mulighed for 10 ekstra TV kanaler.

I 2014 blev der på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at opsige aftalerne med STOFA og lave aftale Energi Fyn om at få en fiberløsning til forsyning af området med TV- BREDBÅND og TELEFONI.

Kontrakten med Energi Fyn blev underskrevet i 2015 og det betød, at der blev startet et stort gravearbejde i febuar 2016, idet der skulle graves fiber ned til alle husstande som ønskede at være med.